Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü)

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hakan Doygun (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Gaye Birol

Prof. Dr. Mustafa Kocakulak

Prof. Dr. Zuhal Oktay Coşkun

Doç. Dr. Aslı Güneş

Doç. Dr. Bedriye Asımgil

Doç. Dr. Uğur Çavdar

Dr. Öğr. Üyesi Feral Geçer Sargın

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çavdar

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Abidin Çil

 

Sempozyum Sekreteryası

Doç. Dr. Nurdan Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi Başak Esin Köktürk Güzel

Arş. Gör. Su Kardelen Erdoğan

Begin typing your search above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top