Son Özet Gönderim Tarihi: 09 Eylül 2019

Özetlerin Kabul İlanı: 13 Eylül 2019 *

Erken Kayıt Dönemi: 13 Eylül – 23 Eylül 2019

Normal Kayıt Dönemi: 24 Eylül 2019 – 09 Ekim 2019

IDES’ 19: 10-12 Ekim 2019

* Yoğun talep doğrultusunda özet gönderim tarihinin uzatılması nedeniyle hakem değerlendirme süreci devam etmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan bildirilere, süreç tamamlanır tamamlanmaz bilgi verilecektir. 

Tam Metin Bildirilerin Gönderimi: 11 Kasım 2019

Begin typing your search above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top