• Özet bildiriler, ana dili Türkçe olan katılımcılar için hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanarak gönderilmelidir. İlk yazarın ya da bildirinin tüm yazarlarının ana dili Türkçe dışında bir dil olması durumunda sadece İngilizce özet gönderilebilir.
  • Tam metin bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Ana dili Türkçe olan katılımcılar tam metin bildirinin özet kısmını hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlamalıdır. İlk yazarın ya da bildirinin tüm yazarlarının ana dili Türkçe dışında bir dil olması durumunda tam metin bildirinin tamamı İngilizce dilinde hazırlanmalıdır.
  • Bildirinin içerisinde yazarların kimliğini, doğrudan veya dolaylı şekilde, ifade eden her türlü bilgi gizlenmiş olmalıdır. Yazar ve kurum isimleri bildiri kabulden sonra basıma hazır bildiriler toplanırken talep edilecektir.
  • Bütün şekiller ve tablolar okunaklı ve yüksek kalitede olmalıdır.
  • Aşağıda örnek bildiri formatlarını bulabilirsiniz.
    • Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış özet bildiri taslağı için tıklayınız.
    • Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış tam metin bildiri taslağı için tıklayınız. (Türkçe)
    • Microsoft Word 2016 formatında hazırlanmış tam metin bildiri taslağı için tıklayınız. (İngilizce)

Bildirinizi göndermeden önce beyaz kağıt üzerine basıp, bildiri biçemine uygunluğunu kontrol ediniz.

Begin typing your search above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top